MEE Zeeland in liquidatie

MEE Zeeland stopt per 1 januari 2016.

De cliëntondersteuning en deskundigheid blijven!

De dienstverlening van MEE Zeeland wordt voortgezet in diverse maatschappelijke organisaties. Onze cliëntondersteuners krijgen andere werkgevers. U kunt daar voortaan terecht, afhankelijk van waar u woont.

Walcheren:
Voor inwoners van de drie gemeenten op Walcheren (Vlissingen, Middelburg en Veere):
Porthos, telefoon 088 751 40 00.

Zeeuws-Vlaanderen:
Voor inwoners van de gemeente

Oosterschelderegio:
Inwoners van de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen kunnen terecht bij Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), telefoon 0113 277 111.

Wlz-cliëntondersteuning
Voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz): 0900 555 0 777

Afwikkeling en liquidatie
Voor zakelijk contact en vragen over de afronding en liquidatie van de Stichting MEE Zeeland kunt u contact opnemen met de vereffenaar, dhr. J. Lagendijk.

telefoon: 06 42 42 10 88
email: j.lagendijk@meezeeland.nl

Het telefoonnummer van MEE Zeeland is opgeheven.
Het postbusnummer van MEE Zeeland is opgeheven

Tot 1 juni 2016 kunt u nog post sturen naar ons postadres:

Buitenruststraat 8
4337 EH Middelburg