Evacuatieplan

Weet jij wat je moet doen als er brand uitbreekt in je bedrijfspand? Vaak is er in dit geval veel paniek, maar het is belangrijk om snel en efficiënt te handelen. Om deze reden is het slim om een evacuatieplan te hebben. Met een evacuatieplan wordt vastgelegd wat er moet gebeuren om iedereen uit een gebouw te krijgen wanneer er sprake is van een calamiteit. Een werkgever is verplicht om aan de ingang van het gebouw en per bouwlaag een evacuatieplan of een ontruimingsplattegrond te hangen. Het is dus van groot belang om een evacuatieplan te hebben.

Evacuatieplan

Hoe wordt een evacuatieplan opgesteld?

Eerst wordt het gebouw in kaart gebracht, maar wordt er ook gekeken naar de aanwezigheid van signalisatie en de nutsvoorzieningen. Daarna worden de mogelijke gevaren geïdentificeerd. De volgende stap is het benoemen van de te nemen maatregelen en als laatste worden de nodige interventiemiddelen in kaart gebracht. De gebouwen moeten volledig in kaart worden gebracht, omdat op deze manier een evacuatieplan het beste tot zijn recht komt. 

Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, gas en andere brandbare stoffen. Hier wordt rekening mee gehouden bij het opstellen van een evacuatieplan. De maatregelen kunnen worden uitgevoerd in het kader van de brandpreventie. Wanneer het evacuatieplan is opgesteld, kan aan de hand hiervan ook een evacuatieprocedure worden opgesteld. Hierbij worden er verantwoordelijken aangesteld voor bepaalde taken tijdens een calamiteit. Op deze manier weet iedereen binnen een organisatie hoe snel en efficiënt te handelen bij brand of een andere calamiteit.